Lägre intäkter och kraftigt försämrat resultat

Report this content

Lägre intäkter och kraftigt försämrat resultat En preliminär sammanställning av JC ABs bokslut för år 2002 visar att koncernens rörelseintäkter uppgår till cirka 1 820 Mkr och således understiger tidigare uttalad bedömning att JC skulle nå samma intäktsnivå som föregående år. Som ett led i det pågående åtgärdsprogrammet för att förbättra koncernens resultat presenterade JC i november 2002 en omfattande förändring av koncernens butiksstruktur. I samband med detta meddelades att åtgärdsprogrammet kommer att medföra avvecklings- och strukturkostnader på drygt 40 Mkr, vilka kommer att belasta årsresultatet för 2002. Aviserad nedläggning avser 13 olönsamma butiker i Tyskland, Danmark och Sverige. Den danska verksamheten är nu nedlagd och avveckling av övriga butiker är igångsatt. I november meddelades även beslut om en extraordinär nedskrivning av varulagret på 8 Mkr. Utöver detta belastas årsresultatet för 2002 av kostnader för tidigare ledande befattningshavare om cirka 9 Mkr samt kundförluster om cirka 8 Mkr. Sammantaget är bedömningen att JC kommer att visa ett negativt resultat efter finansnetto om cirka -72 Mkr (38,5) för år 2002. I samband med genomgången av bokslutet har koncernelimineringarna i 2001 års bokslut justerats, varefter rörelsens intäkter uppgår till 1 865 Mkr (tidigare rapporterat 1 885 Mkr). JC lämnar sin bokslutskommuniké för år 2002 den 11 februari 2003. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0704-71 55 47 JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har fyra koncept - Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 283. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar