Thommy Nilsson lämnar JC

Thommy Nilsson lämnar sin post som VD i JC AB. Beslutet att lämna bolaget har fattats som en följd av RNBs bud på JC och de förändringar som samgåendet innebär. Som VD för JC har Thommy Nilsson initierat och genomfört ett omfattande förändringsarbete och vänt JC till en positiv utveckling. Till ny VD har utsetts RNBs koncernchef Mikael Solberg.

– Thommy Nilsson har gjort ett hästjobb under sin tid som VD för JC. Han kom till ett företag med splittrade koncept och en organisation som inte höll ihop. Efter några hårda år har utvecklingen vänt och inte minst JCs aktieägare har kunnat glädja sig åt att se frukterna av det förändringsarbete Thommy lett. När JC nu går upp i RNB-koncernen har vi kommit överens om denna lösning, säger Torsten Jansson, styrelseordförande i JC. – Det är naturligt för mig att lämna JC när bolaget nu blir en del av RNB, men det känns samtidigt en smula vemodigt. Jag känner mig också stolt över de förändringar som genomförts under min ledning där många medarbetare slitit hårt, säger Thommy Nilsson, avgående VD i JC. Mot bakgrund av RNBs förvärv av JC och de organisationsförändringar som följer därpå, lämnar Thommy Nilsson bolaget omgående. Styrelsen har idag utsett Mikael Solberg, VD och koncernchef för RNB, till VD för JC. Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, avgående VD, mobiltelefon 0709-17 23 75 Torsten Jansson, styrelsens ordförande, mobiltelefon 0708-99 80 50

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar