Styr & Ställ: Res enkelt med samma kort, för buss, spårvagn och cykel 2012

1 april öppnar Göteborgs lånecykelsystem Styr & Ställ för säsongen. Styr & Ställ har blivit en succé med över 20 000 sålda cykelkort sedan starten i augusti 2010. Målet för 2012 är 40 000 sålda cykelkort. Unik nyhet i år är att vi erbjuder abonnenterna möjlighet att knyta sitt befintliga Västtrafikkort till Styr & Ställ.

-   I år kan vi erbjuda våra abonnenter möjligheten att knyta sitt Västtrafikkort till Styr & Ställ vilket kommer att bredda erbjudandet. Vi har investerat flera miljoner kronor för att integrera RFID- läsare i våra cykelstationer vilket möjliggör för abonnenterna att nu kan använda Västtrafikkortet säger Carina Herly, kommunikationschef JCDecaux

Att knyta sitt Styr & Ställ kort till kollektivtrafiken är enkelt. Resenärer hos Västtrafik har tillgång till Styr & Ställ utan behöva teckna separata säsongskort. Resenären använder sitt befintliga kort för kollektivtrafiken. För att aktivera sitt kort tex Västtrafikkortet (även andra kort är möjliga) så registerar sig användaren sig på Styr & Ställs hemsida och därefter får man en kod som används vid Styr & Ställs cykelsstationer.

- Användandet av Styr & Ställ har gått över all förväntan de första säsongerna. Vi hade satt målet till 10 000 sålda cykel kort under det första året och nu har vi nått över 20 000 vilket är fantastiskt bra. Vi kommer i år att ha målsättningen att dubblera antal sålda cykelkort säger Carina Herly, Kommunikationschef, JCDecaux

Idag finns 51 cykelstationer med ca 600 cyklar i Göteborg. En genomsnittlig resa med cyklarna i systemet varar i ca 18 minuter och användarna färdas ca 4 km per gång. Årets säsong varar från den 1 april till den 31 oktober.


Faktaruta

Hur går det till att knyta sitt kort till Styr & Ställ.

Tjänsten att knyta sitt Västtrafikkort till sitt abonnemang på Styr & Ställ

 1. Gå in på www.styrochställ.se
 2. Välj abonnera
 3. Välj tjänst styr & ställ
 4. Välj kort Västtrafik
 5. Fyll i dina personuppgifter
 6. Läs och godkänn allmänna villkoren
 7. Följ betalningsinstruktionen.
 8. Där får du abonnemangsnummer samt 12 siffrig aktiveringskod för tjänsten.

Nedanstående instruktion görs sedan en gång vid stationen, sedan är du registrerad.

 1. För att aktivera tjänsten, gå till en stationsterminal
 2. Håll upp kortet mot den blåa läsaren
 3. Välj sifferval 3 och följ instruktioner
 4. OBS! Glöm inte att ta med dig den 12 siffriga koden till stationen
 5. Det kort du använder måste vara en kort med RFID-funktion.

Vid frågor ring Styr & Ställ kundtjänst 031-227 227

Carina Herly Kommunikationschef JCDecaux, 070-5580566 carina.herly@jcdecaux.se

Taggar:

Om oss

JCDecaux är ett familjeföretag som sedan år 1964 växt till att bli världens största utomhusreklamföretag. Företaget verkar i 4 435 städer i 76 olika länder. JCDecauxs reklamtavlor når ut till mer än 250 miljoner människor varje dag. Totalt jobbar cirka 12 900 personer på JCDecaux och dess huvudkontor ligger i Neuilly-sur-Seine, en vacker förort till Paris. JCDecaux startade sin verksamhet i Sverige 1989 och finns idag i de 25 största kommunerna och har 100 anställda. JCDecaux erbjuder reklamköparna de bästa reklamplatserna med den högsta räckvidden i de största städerna. Kommunerna erbjuds väl underhållna gatumöbler i hög kvalitet, såsom väderskydd, helautomatiska toaletter, papperskorgar, lånecykelsystem etc. utan kostnad för kommunerna. Finansieringen sker genom reklam som inte behöver vara direkt placerad vid nyttigheterna. Ett mycket bra underhåll med egen personal med kollektivavtal är en viktig orsak till JCDecauxs framgång. Underhållsavdelningen med cirka 70 medarbetare ser till att alla gatumöbler och reklambärare alltid är rena och snygga.

Prenumerera

Dokument & länkar