Flaggningsmeddelande: JCE Group ökar innehavet i Cybercom

JCE Group AB, tillsammans med Magellan B.V och J Christer Ericsson personligen, ökar sina innehav i Cybercom Group Europe AB (Cybercom) och blir tillsammans bolagets huvudägare. Ökningen sker dels genom beslut av den extra bolagsstämman den 8 december i Cybercom att godkänna en nyemission gällande kvittning av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Consafe Infotech och dels genom ett avtal om överlåtelse av aktier tecknat den 8 december 2004. Aktieöverlåtelseavtalet innebär att JCE Group AB förvärvar 2 628 050 stycken aktier från två bolag, vilka kontrolleras av Cybercoms nuvarande huvudägare Per Bergström och Pekka Seitola. Priset per aktie är 33 kronor. Aktierna tillträds i två omgångar med 50% av aktierna den 17 januari 2005 och resterande 50% den 15 mars 2005. Genom nyemissionen ökar JCE Group AB, Magellan B.V och J Christer Ericsson sitt gemensamma ägande till totalt 1 602 429 aktier i Cybercom, vilket motsvarar 14,3 procent av det totala antalet aktier och röster. Genom avtalet med de båda huvudägarna angående förvärv av aktier kommer JCE Group AB att öka sitt innehav ytterligare till 4 230 479 aktier. Detta innebär att JCE Group AB, Magellan B.V och J Christer Ericsson, allt annat lika, tillsammans kommer att ha ett ägande efter den 15 mars 2005 i Cybercom som motsvarar 37,8 procent av det totala antalet aktier. - Cybercom är ett spännande bolag. Det här är i linje med den strategi att öka vårt ägande i bolaget som vi presenterade i samband med att Cybercom förvärvade Consafe Infotech för ett år sedan. Ett bra tillfälle har nu givits och vi tycker att tidpunkten är rätt, säger J Christer Ericsson. För ytterligare information, vänligen kontakta Per Edlund, JCE Group AB, +46 708 28 93 56

Dokument & länkar