Avnotering av Jeeves med sista handelsdag den 21 juni 2012

Jeeves Information Systems AB (publ) (“Jeeves”) har genom pressmeddelande den 4 juni 2012 kommunicerat att styrelsen i Jeeves ansökt om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Jeeves har nu informerats om att NASDAQ OMX Stockholm godkänt bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Jeeves aktier på NASDAQ OMX Stockholm blir den 21 juni 2012.

Med anledning härav kommer Jeeves inte att offentliggöra sin halvårsrapport för januari-juni 2012.

Stockholm, den 11 juni 2012

Jeeves Information Systems AB (publ)

För frågor, vänligen kontakta:

VD Bengt-Åke Älgevik, +46 8 587 099 00; eller

CFO Anna Salomon-Sörensen, +46 8 587 099 45

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Jeeves Information Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2012 kl. 08.30.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar