DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011

Kvartal 2: Växande efterfrågan

april - juni
• Nettoomsättningen uppgick till 47,5 Mkr (47,7)
• Programintäkterna (licens och underhåll) uppgick till 38,1 Mkr (39,2)
• Rörelseresultatet (EBITDA) var 7,2 Mkr (5,9) och rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 15 % (12)
• Nettoresultat per aktie var 0,77 kr (0,33)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,9 Mkr (-0,1)

januari - juni
• Nettoomsättningen uppgick till 93,5 Mkr (90,3) och ökade med 4 % (-0,2)
• Programintäkterna (licens och underhåll) uppgick till 75,2 Mkr (72,0)
• Rörelseresultatet (EBITDA) var 14,7 Mkr (11,4) och rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 16 % (13)
• Nettoresultat per aktie var 1,57 kr (0,94)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,1 Mkr (2,0)

Vd:s kommentar till resultatet 
Både i Norden och internationellt ser vi en lovande och väsentlig tillväxt av vår pipeline inte minst med flera större projekt. Dock är det svårare att bedöma när större affärer kan avslutas och under kvartalet har avsluten blivit något färre än förväntat. Tillväxten i andra kvartalet uteblev och når därmed inte upp till våra förväntningar. Den förbättrade EBITDA-marginalen på 15 procent mot 12 samma kvartal förra året är tillfredställande.

Under perioden har Jeeves förbättrat både tillväxt och lönsamhet. Periodens nettoomsättning blev 94 Mkr vilket motsvarar en tillväxt om 4 procent. Det är framförallt återhämtningen i marknaden och en förbättrad programvaruförsäljning i Norden som skapat tillväxt under perioden. Vi har successivt också förbättrat beläggningen för våra konsulter. Lönsamheten är stabil och har förbättrats med en EBITDA-marginal om 16 procent under perioden januari till juni. 

Över perioden ser vi en ökad efterfrågan även på våra marknader utanför Norden, vilket resulterat i en väsentlig tillväxt av vår internationella pipeline. Det är glädjande att flera av våra nya partner i USA, Tyskland och Frankrike tagit hem sina första, viktiga kunder.

Vid sidan av att vi skapat en stark pipeline, har vi också förstärkt vårt erbjudande med flera produktnyheter. Med Jeeves 3.0 som lanseras till hösten lyfter vi användarvänlighet till en helt ny nivå!


För ytterligare information kontakta:

VD Bengt-Åke Älgevik, bengt.algevik@jeeves.se, +46 8 587 099 00
CFO Anna Salomon-Sörensen, anna.salomon-sorensen@jeeves.se, +46 8 587 099 45

Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar