Delårsrapport januari - mars 2012

KVARTAL 1: Ytterligare ett stabilt kvartal

Januari – mars 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 49,7 Mkr (46,0) och ökade med 8 % (8)
• Programintäkterna (licens och underhåll) uppgick till 38,7 Mkr (37,1)
• Rörelseresultatet (EBITDA) var 6,8 Mkr (7,5) och rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 13 % (16)
• Nettoresultat per aktie var 0,78 kr (0,80)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,1 Mkr (12,2)
• Battery Ventures har lagt ett publikt bud på alla aktier och teckningsoptioner i Jeeves


Vd:s kommentar till resultatet

Jeeves omsättning ökade med 8 procent under årets första kvartal med en EBITDA-marginal om 13 procent.

Läget i marknaden har inte förändrats och vi ser ett bra intresse för affärssystem med ett antal pågående upphandlingar. Det är fortsatt de mindre bolagen i SME-segmentet som står för avsluten. Nyförsäljning och underhållsintäkter är stabila, men få större affärer begränsar tillväxten. Vi har haft en god beläggning på våra konsulter.

Tillsammans med partner stärker Jeeves successivt sitt erbjudande och sin position i utvalda branscher. Under kvartalet har Jeeves lanserat ett nytt koncept för Fashion segmentet (textil- och konfektionsföretag) som bland annat binder samman företagens designprocesser med ett affärssystem anpassat till de speciella behov som finns i fashionbranschen. Flera nya fashionkunder har också valt Jeeves, både i Sverige och utomlands. Bygghandel är en annan viktig målgrupp där vi också fått nya kunder.

Med ett attraktivt erbjudande anpassat till växande företags behov av förändring och effektivitet, är Jeeves en av de få leverantörer som fortsätter att sälja nytt och öka antalet kunder. Vi är väl positionerade att växa både i Sverige och utomlands.


För ytterligare information kontakta:


VD Bengt-Åke Älgevik, bengt.algevik@jeeves.se, +46 8 587 099 00
CFO Anna Salomon-Sörensen, anna.salomon-sorensen@jeeves.se, +46 8 587 099 45

 

 

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar