DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2011

Kvartal 3: Stabil lönsamhet

juli - september
• Nettoomsättningen uppgick till 42,1 Mkr (39,8) 
• Programintäkterna (licens och underhåll) uppgick till 33,5 Mkr (32,1)
• Rörelseresultatet (EBITDA) var 9,0 Mkr (7,9) och rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 21 % (20)
• Nettoresultat per aktie var 1,32 kr (0,92)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 Mkr (-0,3)

januari - september
• Nettoomsättningen uppgick till 135,5 Mkr (130,1) och ökade med 4 % (0,1)
• Programintäkterna (licens och underhåll) uppgick till 108,7 Mkr (104,0)
• Rörelseresultatet (EBITDA) var 23,7 Mkr (19,3) och rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 17 % (15)
• Nettoresultat per aktie var 2,88 kr (1,86)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 19,7 Mkr (1,7)


Vd:s kommentar till resultatet

Den återhämtning i marknaden för affärssystem vi såg under våren har fortsatt under det tredje kvartalet trots den finansiella oron i världen. Jeeves har haft ett stabilt inflöde av nya kundförfrågningar. Samtidigt ser vi att vissa kunder har avbrutit eller skjutit upp sina upphandlingar av nya affärssystem. Det gäller framförallt de större bolagen i SME-segmentet, medan ett antal avslut gjorts med mindre kunder.

Jeeves tillväxt landar på 4 % för perioden. Under kvartalet är vår nyförsäljning svagare än förväntat medan våra underhållsintäkter är fortsatt stabila. Det är positivt att vi fortsatt att förbättra vår marginal. EBITDA-marginalen för perioden har förstärkts ytterligare och uppgår nu till 17 %.  Vårt fokus på ökad kostnadskontroll och en jämnare beläggning för vår konsultverksamhet är de viktigaste orsakerna till detta.

På våra internationella marknader gläds vi åt ett växande intresse för våra produkter bland potentiella partner i USA. Vi har sett en god aktivitet bland våra existerande partner även under tredje kvartalet. I Europa inklusive Norge har försäljningen varit svag med ett fåtal nya affärer.

Med en bred kundbas och stor andel underhållsavtal visar Jeeves fortsatt stabilitet i oroliga tider.


För ytterligare information kontakta:


VD Bengt-Åke Älgevik, bengt.algevik@jeeves.se, +46 8 587 099 00
CFO Anna Salomon-Sörensen, anna.salomon-sorensen@jeeves.se, +46 8 587 099 45

 

Jeeves vd Bengt-Åke Älgevik kommenterar delårsrapporten onsdagen den 26 oktober, 2011 (video)

I en filmad intervju kommer Jeeves vd Bengt-Åke Älgevik att kommentera delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Filmen läggs ut på vår hemsida (http://www.jeeves.se/investors/sv) onsdagen den 26 oktober kl 9:00.

 

Fakta om Jeeves

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

 

 

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar