JEEVES ANSÖKER OM AVNOTERING

BV Acquisitions AB (”BV Acquisitions”), ett bolag kontrollerat av Battery Ventures IX (AIV II), L.P., offentliggjorde den 10 maj 2012 att budet på Jeeves Information Systems AB (publ) (“Jeeves”) förklarades ovillkorat och därmed fullföljs. BV Acquisitions kontrollerade efter den inledande acceptfristen aktier motsvarande ca 97 procent av det totala antalet aktier och röster i Jeeves, samt teckningsoptioner motsvarande ca 99 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner i Jeeves. Efter den förlängda acceptfristen, vilken löpte ut den 29 maj 2012, innehar BV Acquisitions aktier motsvarande ca 98 procent av det totala antalet aktier och röster i Jeeves, samt teckningsoptioner motsvarande 100 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner i Jeeves. BV Acquisitions har också inlett tvångsinlösenförfarande av de resterande aktierna i Jeeves.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för Jeeves att det inte längre är motiverat för Jeeves att verka i en noterad miljö och beslutade därför, den 1 juni 2012, att ansöka om avnotering av Jeeves aktier från NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Sista dag för handel i Jeeves aktier vid NASDAQ OMX Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Jeeves erhållit besked därom från NASDAQ OMX Stockholm.


Styrelsen för Jeeves Information Systems AB (publ)

 

För frågor, vänligen kontakta:

VD Bengt-Åke Älgevik, +46 8 587 099 00 eller

CFO Anna Salomon-Sörensen, +46 8 587 099 45

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Jeeves Information Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2012 kl.08.30.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar