Kommuniké från årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 15 maj 2012

BV Acquisitions AB (”BV Acquisitions”), ett bolag kontrollerat av Battery Ventures IX (AIV II), L.P., (”Battery”), offentliggjorde den 26 mars 2012 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Jeeves Information Systems AB (publ) (“Jeeves”) om förvärv av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Jeeves. Erbjudandet har under den initiala acceptfristen accepterats i sådan utsträckning att BV Acquisitions kommer att inneha motsvarande ca 97 procent av det totala antalet aktier och röster samt motsvarande ca 99 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner i Jeeves. Samtliga villkor för Erbjudandet är därmed uppfyllda och BV Acquisitions meddelade den 10 maj 2012 att man därför fullföljer Erbjudandet.

Med bakgrund av detta beslutades bland annat följande vid årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 15 maj 2012:

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för räkenskapsåret 2011.

Styrelseval

Vid årsstämman beslutades att till styrelsens ordförande välja R David Tabors samt att till ordinarie styrelseledamöter välja Richard Paul Smith, Morad Elhafed och Jesper Gustafsson.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade att avslå styrelsens förslag avseende bemyndiganden till styrelsen att fatta beslut om nyemission respektive att fatta beslut om återköp av egna aktier.

Informationen i denna rapport är sådan som Jeeves ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 16 maj 2012.

Jeeves Information Systems AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

VD Bengt-Åke Älgevik, +46 8 587 099 00 eller
CFO Anna Salomon-Sörensen, +46 8 587 099 45


Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se.

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar