Pressinformation – Battery kommer att slutföra förvärvet av Jeeves

DENNA INFORMATION UTGÖR INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE
Denna pressinformation får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller offentliggöras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Idag har BV Acquisitions AB, ett bolag kontrollerat av Battery Ventures (”Battery”), meddelat att de kommer att fullfölja förvärvet av Jeeves Information Systems AB och det Offentliga erbjudande till Jeeves aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som annonserades den 26 mars. Erbjudandet har accepterats av aktieinnehavare och optionsinnehavare motsvarande 97 procent av det totala antalet röster och aktier respektive 99 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner.

För att möjliggöra för de aktieägare och optionsinnehavare som ännu inte har accepterat Erbjudandet kommer BV Acquisitions AB att förlänga acceptfristen till den 29 maj, 2012 kl 17:00. Därefter är det Batterys intention att avnotera Jeeves från NASDAQ OMX, Small Cap.

Fullständig information finns att läsa i Batterys pressmeddelande från den 10 maj, 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Ingeström, styrelseledamot och ordförande för Budkommittén i Jeeves
Tel: 070-180 08 00

Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag.  Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se.

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar