Anställ fler högskoleutbildade inom kriminalvården, kräver Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson

Anställ fler högskoleutbildade inom kriminalvården, kräver Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson Under senare år har kriminalvården haft en uttalad ambition att anställa fler högskoleutbildade. Men detta har tyvärr inte blivit verklighet. Enligt aktuella siffror är utbildningsnivån fortfarande låg och var fjärde är visstidsanställd. Endast 11 % har högskoleutbildning. - Att ett vårdande arbete inom kriminalvården kräver högskoleutbildning borde vara en självklarhet. Vi menar att högskoleutbildad personal med sin kompetens bidrar till bättre verksamhet, säger Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson. - De intagna på landets fängelser har ofta komplexa livssituationer och ett stort vårdbehov, men inom kriminalvården finns inte tillräckligt med personal med adekvat utbildning. Har personalen utbildning klarar de av att vara trygga i sin yrkesroll och ha ett professionellt förhållningssätt gentemot de intagna och jag är övertygad om att kriminalvården skulle bli mer framgångsrik, fortsätter Christin Johansson. Akademikerförbundet SSR anser att det behövs en differentiering av vårdarrollen; en med inriktning på motivation, påverkan och behandling och en med inriktning mot säkerhetsuppgifter, omvårdnad och service. Det är något som förekommer i andra länders kriminalvård och som dessutom Riksrevisionsverket föreslog i sin rapport "Kriminalvårdens personal" från 2002. Förbundet menar att inom båda dessa områden bidrar högskoleutbildad personal med sin kompetens till en bättre verksamhet. - För att utveckla och förbättra kriminalvården, såväl gällande innehåll som säkerhet, är det viktigt med fler högskoleutbildade inom personalen. Att anställa akademiker löser inte alla problem, men vi menar att en del av lösningen är att höja utbildningsnivån, att öka andelen högskoleutbildade vårdare och att differentiera vårdarrollen, avslutar Christin Johansson. Akademikerförbundet SSR organiserar bl a kriminalvårdschefer, kriminalvårdsinspektörer, frivårdsinspektörer, kvalificerade administratörer och vårdare inom kriminalvården. Kommunikationschef Stina Andersson · 070-618 44 87 · 08-617 44 87 · stina.andersson@akademssr.se Pressekreterare Anna Welin · 070-627 44 51 · 08-617 44 51 · anna.welin@akademssr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040810BIT21030/wkr0001.pdf

Om oss

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Dokument & länkar