Årets PA-visionärer kommer från Göteborg

Årets PA-visionärer kommer från Göteborg Fyra specialister anställda inom Göteborgs stad har fått priset som Årets PA-visionär 2004. De är initiativtagare till Pilotprojektet Lärande på arbetsplatsen som innebär att personalens kompetensutveckling knyts närmare till arbetsplatsen vilket ökar både effektiviteten och personalens engagemang. Priset som Årets PA-visionär delas ut av Akademikerförbundet SSR och KompetensMässan sedan 1993. Priset går till någon eller några som utvecklat ett kreativt och framgångsrikt projekt inom PA-området. Årets pristagare heter Gunilla Fritzén, Margaretha Häggström, Iwh Lauritsen och Peter Lindqvist. Priset delades ut tisdag 9 november vid KompetensMässan, som pågår 9 och 10 november på World Trade Center i Stockholm. För ytterligare information Thomas Goldberg, ombudsman och ansvarig för personalvetarfrågor , Akademikerförbundet SSR 0708-17 44 62 Gunilla Fritzén, 0705 - 20 99 02 Margareta Häggström, 0703-72 09 56 Iwh Lauritsen, 0707-61 22 24 Peter Lindqvist, 0705-55 62 81 Det prisbelönade pilotprojektet Lärande på arbetsplatsen i korthet Pilotarbetet är ett nytt utbildningskoncept som syftar till att genomföra grund- och påbyggnadsutbildningar på arbetsplatsen. Medarbetare i förvaltningar som deltar i pilotprojektet erbjuds utbildningar som till största delen genomförs på arbetstid. Utgångspunkten för detta är, att ett nära samband mellan utbildning och praktik, ger ett effektivt lärande. Genom att knyta kompetensutveckling närmare verksamheten ökar medarbetarnas möjligheter att vara delaktiga och ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling. Personalen finns kvar på sin arbetsplats under större delen av processen. Detta minskar även behovet av vikarier under utbildningstiden. Press- och kommunikationschef Stina Andersson · 070-618 44 87 · 08-617 44 87 · stina.andersson@akademssr.se Pressekreterare Björn Lundell · 070-974 44 85 · 08-617 44 85 · bjorn.lundell@akademssr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20500/wkr0001.pdf

Om oss

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Dokument & länkar