Internationella socialarbetardagen uppmärksammas i hela Europa

Report this content

Öppet brev till socialminister Lars Engqvist för kännedom Internationella socialarbetardagen uppmärksammas i hela Europa Idag är det den 12 november. I hela Europa uppmärksammar vi socialarbetare Internationella socialarbetardagen (Social Work Action Day). Vi vill peka på det professionella sociala arbetets betydelse, både nationellt och internationellt. Socialt arbete är en del av välfärdspolitiken - och välfärdspolitiken är en viktig del i människors liv. Socialt arbete är inget som uppkommer av sig självt utan kräver kunskap och kompetens och hög kvalitet. Genom våra medlemmar kan vi - SKTF och Akademikerförbundet SSR - bidra med allt detta. Men socialt arbete kräver även politiskt stöd. Det kan regeringen bidra med. För att kunna utföra ett professionellt socialt arbete krävs bland annat: · Möjligheter att följa lagstiftningen oavsett konjunkturläge. · En etisk samsyn. · Goda arbetsmiljö-, löne- och yrkesvillkor. · En insikt om att socialtjänsten är ett offentligt åtagande oavsett driftsform. För ett år sedan överlämnade SKTF och Akademikerförbundet SSR en blomma till dig i samband med Internationella socialarbetardagen, en blomma vi hoppas har fått den uppmärksamhet som krävs. Vi hoppas också att du delar vår syn på det sociala arbetet och fortsatt ger det politiska stöd som behövs för att arbetet ska bli framgångsrikt. Med vänliga hälsningar Inger Efraimsson Christin Johansson förbundsordförande i SKTF förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR Övriga upplysningar om aktiviteter i landet: Titti Fränkel, tfn 08-6174433, 0708-174434 · Yvonne Ahlström, tfn 7896401, 070-5820940 Övrig pressinformation: Maria Östberg Svanelind, tfn 08-6174487, 0708-174431· Dan Lindberg, tfn 08-7896470, 073-679073 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar