Sveriges socialchefer oroas för socialsekreterarnas säkerhet, visar ny undersökning från Akademikerförbundet SSR

Sveriges socialchefer oroas för socialsekreterarnas säkerhet, visar ny undersökning från Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR har låtit TEMO intervjua landets socialchefer för att kartlägga våldet mot socialsekreterarna och vilka åtgärder som kommunerna vidtagit för att förbättra säkerheten för personalen inom socialtjänsten. Resultatet är nedslående. I nio av tio kommuner förekommer enligt landets socialchefer hot och våld mot socialtjänstens personal. Men endast i fyra av tio kommuner har hälften eller fler av personalen fått utbildning i hur de ska hantera hotfulla situationer. Hot och våld mot socialsekreterare är vanligare i Stockholm än i Göteborg och Malmö. I nio av tio kommuner förekommer enligt landets socialchefer hot och våld mot socialtjänstens personal minst en gång per år. Fyra av tio socialchefer uppger att risken för att bli utsatt för hot och våld upplevs som ett stort problem bland personalen. -Hot och våld är aldrig acceptabelt men är tyvärr ett stort arbetsmiljöproblem inom socialtjänsten. Det är kommunerna som är ansvariga och som omgående måste åtgärda arbetssituationen för landets socialsekreterare. En mycket viktig del för att förebygga hot och våld är utbildning och effektiva rutiner, säger Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson. Utbildning i förebyggande syfte är dock något som kommunerna endast i begränsad utsträckning genomför. Endast fyra av tio kommuner anger att hälften eller fler i personalen har fått utbildning i att hantera hotfulla situationer. En fjärdedel uppger att ingen i personalen utbildats de senaste två åren. Brist på resurser och ointresse från kommunledningen anges som troliga skäl till bristerna i det förebyggande arbetet mot våld och hot. I Stockholms läns kommuner uppger 100 procent ointresse från kommunledningen som ett av de viktigaste skälen till att säkerheten inte är ett tillräckligt prioriterat område. - Att kommunerna som arbetsgivare, trots många påstötningar, inte åtgärdat problemen med hot och våld är upprörande. Besparingarna i kommunerna och inom socialtjänsten innebär att säkerheten sätts åt sidan vilket är mycket oroande, avslutar Christin Johansson. Förbundsordförande Christin Johansson kan nås på telefon 0708-17 44 59. Undersökningen finns att läsa i sin helhet på vår hemsida, www.akademikerforbundetssr.se. Där redovisas också regionala avvikelser i svaren. Kommunikationschef Stina Andersson · 070-618 44 87 · 08-617 44 87 · stina.andersson@akademssr.se Pressekreterare Anna Welin · 070-627 44 51 · 08-617 44 51 · anna.welin@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar 46.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040810BIT21530/wkr0001.pdf

Om oss

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Dokument & länkar