Carmen hjälper Deutsche Bahn med att öka produktiviteten

Deutsche Bahns passagerardivision vände sig till Carmen Systems för att skapa nya sätt att planera mer än 30 000 av bolagets besättningsmedlemmar.

Carmens optimeringsprogramvara producerar automatiskt personalscheman, och har successivt tagits i produktion på Deutsche Bahn sedan 2002. För fjärrtågs- verksamheten i Tyskland kommer projektet snart att slutföras, medan införandet för den regionala tågverksamheten fortfarande är i full gång. I införandeprocessen tas automatiskt hänsyn till de specifika arbetstidsregler som råder, liksom besättningarnas sociala preferenser och andra kvalitetsfaktorer. Carmens optimeringsprogramvara har nu använts sedan en tid och förbättrat produktiviteten inom fjärrtågsverksamheten med hela 7 procent. Detta motsvarar besparingar på mer än 8 miljoner euro per år trots att detta bara är en del av den totala passagerarverksamheten. Robert Etmans, personaldirektör på DB Fernverkehr, förklarar att "Carmens produkter spelar en avgörande roll när vi förbättrar vår produktivitet för att bli bäst i Europa. Vidare är simuleringsmöjligheterna mycket värdefulla, eftersom de möjliggör faktabaserade beslut som påverkar vår framtid." Carmens VD, Per Norén, tillägger att "Deutsche Bahn-projektet har bekräftat vår förmåga att leverera till världens största transportorganisationer. Vi ser fram emot att utöka samarbetet med Deutsche Bahn, och ytterligare stödja järnvägsindustrin med kunnande och programvarulösningar för optimal besättnings- och fordonsplanering." Mer information från: Per Norén, VD +46 31 720 81 01 per.noren@carmensystems.com Catherine Hines, PR och Information +46 31 722 62 02 catherine.hines@carmensystems.com Carmen Systems AB Odinsgatan 9 411 03 Göteborg E-post: carmen@carmensystems.com Webb: www.carmensystems.com

Dokument & länkar