1 miljard kronor kommer att överföras till JMs aktieägare genom inlösen

Anmälningsperioden för JMs erbjudande om inlösen av aktier avslutades den 5 juni 2008. Erbjudandet omfattade inlösen av högst var sextonde aktie i JM till ett inlösenbelopp om 180 kronor per aktie. Enligt den slutliga sammanräkningen har 5 512 425 aktier anmälts för inlösen, vilket motsvarar cirka 99,8 procent av det antal aktier som högst kunnat inlösas enligt erbjudandet. Totalt innebär detta att 992 236 500 kronor kommer att överföras till aktieägarna.

Efter inlösen kommer JMs aktiekapital att uppgå till 83,4 miljoner kronor fördelat på 83 401 883 aktier.

Utbetalning av beloppet beräknas att kunna ske i slutet av juni 2008.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar