Anders Wimmerstedt ny Produktionsdirektör i JM

Report this content

Anders Wimmerstedt tillträder omgående den nya rollen som Produktionsdirektör för JM-koncernens bostadsaffär och som ny medlem i JMs koncernledning.

Anders Wimmerstedt har lång och gedigen erfarenhet från olika roller inom JM med fokus på produktionsfrågor.

Syftet med förändringen är att på koncernnivå samordna utvecklingen av produktionsfrågor inom bostadsaffären i Sverige, Norge och Finland. JM vill öka fokus på arbetsmiljö, ledtider, logistik, inköp och kvalitet i bostadsproduktionen.

Anders Wimmerstedt kommer att ha en delad roll som både produktionschef i Affärsenhet JM Bostad Stockholm och i den nya rollen som Produktionsdirektör på koncernnivå för bostadsaffären.

Sören Bergström kvarstår som Inköpsdirektör fram till den 30 juni 2018 och lämnar då JMs koncernledning för att därefter stå till VDs förfogande fram till pensionering. Anders Wimmerstedt kommer från och med den 1 juli 2018 ansvara för inköpsfrågor i koncernledningen.

- För att fortsätta vara den ledande projektutvecklaren av bostäder i Norden är det viktigt att kontinuerligt utveckla och effektivisera vår produktion. Jag är mycket glad över att Anders med sitt engagemang och sin kompetens, får möjlighet att på koncernnivå driva dessa viktiga frågor, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-04-03 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar: