Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2002

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2002 * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) * Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat om 176 mkr (702) som för första halvåret 2002 i sin helhet ingår i resultat projektutveckling * Resultat projektutveckling ökade till 470 mkr (355). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 12,1 procent * För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 19 procent och vinsten per aktie uppgick till 23 kronor * Mål 2003-2005 har fastställts med krav på ökad försäljning med bibehållen marginal och avkastning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar