Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2002 * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) * Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat om 176 mkr (702) som för första halvåret 2002 i sin helhet ingår i resultat projektutveckling * Resultat projektutveckling ökade till 470 mkr (355). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 12,1 procent * För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 19 procent och vinsten per aktie uppgick till 23 kronor * Mål 2003-2005 har fastställts med krav på ökad försäljning med bibehållen marginal och avkastning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar