Delårsrapport januari – september 2019

Report this content

GOD FÖRSÄLJNING OCH HÖG PRODUKTIONSVOLYM

Intäkterna minskade till 11 381 mkr (12 011) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 11 159 mkr (11 343)

Rörelseresultatet uppgick till 1 449 mkr (1 443) 1). Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (12,0). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 656 mkr (1 519) och rörelsemarginalen till 14,8 procent (13,4)

Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet

Resultatet före skatt uppgick till 1 387 mkr (1 387). Resultat efter skatt ökade till 1 128 mkr (1 079)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (27,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,20 kronor (15,50)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 817 mkr (–456)

Antal sålda bostäder ökade till 2 654 (1 712) och produktionsstarterna ökade till 2 162 (2 097)

1) Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet.

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar