Förändring i JMs koncernledning

Anders Wimmerstedt tillträder som ny affärsenhetschef för JM Entreprenad fr o m 1 juli 2020. Tillförordnad affärsenhetschef Sören Bergström har därmed fullföljt sitt uppdrag att ställa om JM Entreprenad till renodlad anläggningsverksamhet och lämnar samtidigt koncernledningen.

Anders är sedan tidigare medlem i JMs koncernledning och har arbetat framgångsrikt i JM sedan 1985. Utöver sin nya roll är han som produktionsdirektör fortsatt koncernmässigt ansvarig för Bostad Produktion, Centrala Inköp, Logistik och Arbetsmiljö. Affärsenhet JM Entreprenad är fokuserad till anläggningsverksamhet i Storstockholm med synergier till JMs projektutveckling av bostäder.

– Med Anders som ny affärsenhetschef för JM Entreprenad säkerställs kontinuitet i ledarskapet och god samordning mot vår projektutveckling av bostäder. Jag tackar samtidigt Sören för hans väl genomförda uppdrag att ställa om verksamheten i JM Entreprenad, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar