JM AB inleder återköp av egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2008 har styrelsen i JM AB beslutat inleda återköpet av egna aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Bemyndigandet är en del i det av årsstämman beslutade Aktieprogrammen 2008 och omfattar dels det antal egna aktier som senare kan komma att överlåtas till deltagarna i detta program samt dels det antal egna aktier som kan komma att överlåtas för täckande av sociala kostnader.

Återköpen av egna aktier kommer att ske i början på juni i år och omfattar maximalt totalt 150 000 aktier. Förvärvet kommer att ske inom den s.k. spreaden, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Innan detta återköp genomförs äger JM 35 000 egna aktier. Det totala antalet aktier i JM uppgår till 88 914 308.

Information om JMs återköp kommer att publiceras löpande på hemsidan med adress www.jm.se under rubriken Investerare, Återköp.

Prenumerera

Dokument & länkar