• news.cision.com/
  • JM/
  • JM förvärvar byggrätter för utveckling av 400 bostäder i Västerås

JM förvärvar byggrätter för utveckling av 400 bostäder i Västerås

Report this content

JM har tecknat avtal med Kungsleden AB om förvärv av fastigheten Västerås Isolatorn 12. Affären uppgår till cirka 120 mkr. Tillträde och betalning genomförs efter lagakraftvunnen detaljplan som bedöms ske under andra kvartalet 2021.

Detaljplanen bedöms medge utveckling av cirka 400 bostäder samt möjlighet till förskola. Med detta förvärv disponerar JM ett attraktivt utvecklingsområde i Emaus, Västerås. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under andra kvartalet 2021.

– Fastigheten har ett attraktivt läge nära service och kommunikationer med gångavstånd till citykärnan. Som långsiktig bostadsbyggare i Västerås är JM glada att fortsätta utvecklingen av detta intressanta område, säger Per Johansson, regionchef JM region Öst.

För ytterligare information kontakta:
Per Johansson, regionchef JM region Öst, 018-66 03 39
Katarina Jordell Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar