JM förvärvar byggrätter i Järvastaden, Solna

Report this content

JM förvärvar byggrätter från Vasakronan för 47 småhus i Järvastaden i Solna strax norr om Stockholm. Fastighetsvärdet i affären uppgår till 129 mkr. Tillträde och betalning sker under det första kvartalet 2018. Med förvärvet fortsätter JM utvecklingen av Järvastaden där man varit aktiva sedan 2006.

De förvärvade byggrätterna ligger inom detaljplan Grankällan i Järvastaden, Solna kommun och har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör 47 bostäder. Byggrätterna förvärvas inom ett avtal som tecknades mellan JM och Vasakronan 2006. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det första kvartalet 2018.

– Solna är en mycket attraktiv kommun och vi är mycket glada att kunna stärka vår position med ytterligare ett småhusprojekt i Järvastaden säger Erik Ragnerstam, regionchef JM Stockholm Öst.

Om Järvastaden
Järvastaden ligger i de norra delarna av Solna och Sundbyberg strax norr om Stockholm och har utvecklats successivt sedan 2006. Järvastaden ligger granne med naturreservatet Igelbäcken och cirka 10 minuter med tåg till Stockholm city.

Om projektet
JM planerar projektet Solna Trädgårdskvarter med välplanerade radhus och kedjehus i olika storlekar. Säljstart för första etappen planeras under våren 2018.

För ytterligare information kontakta:
Erik Ragnerstam, regionchef JM Stockholm öst, 08-782 13 48
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-22 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar: