JM förvärvar byggrätter i Mölndal, Göteborg

Report this content

JM förvärvar byggrätter från Kungsleden för utveckling av cirka 105 bostäder centralt i Mölndal söder om Göteborg. Affären uppgår till 96 mkr och tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2021.

Förvärvet utgör en del av fastigheten Stiernhielm 7, belägen centralt i Mölndal vid naturreservatet Safjällets fot och nära Göteborgs centrum. JM förvärvade 2013 den angränsande fastigheten Stiernhielm 6, som tillsammans med de nu förvärvade byggrätterna och den lagakraftvunna detaljplanen möjliggör utveckling av totalt 225 bostäder i flerbostadshus. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under det fjärde kvartalet 2021.

 – Vi ser fram emot att fortsätta delta i utvecklandet av Mölndals centrala delar. Genom förvärvet befäster vi JMs position som en av de största bostadsutvecklarna i Mölndals stad, säger Henrik Orrsjö, regionchef JM region väst.

Den första etappen i projektet är beräknad att produktionsstartas under 2022.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Orrsjö, regionchef JM region väst, 073-432 52 68
Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.