JM förvärvar byggrätter på Södermalm i Stockholm

Report this content

JM har tecknat exploateringsavtal med Stockholm Stad om förvärv av mark inom kvarteret Persikan i centrala Stockholm. Kvarteret har erhållit lagakraftvunnen detaljplan som för JM möjliggör utveckling av cirka 280 bostäder.

Tillträde och betalning sker etappvis och är beräknat till åren 2019-2021. Affären uppgår till 437 mkr med tillkommande reglering i samband med tillträde och kommer att redovisas i balansräkningen inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det första kvartalet 2018.

De förvärvade kvarteren är belägna i ett attraktivt läge på östra Södermalm och används idag till SL:s bussdepå. Den gamla bussdepån kommer att rivas för att göra plats för de kommande bostadskvarteren. De nya kvarteren kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm.

– Det är glädjande att få vara delaktig i utvecklingen av Barnängen på Södermalm med nya attraktiva bostäder. Kvarteret Persikan är ett fint bostadsläge som vi ser fram emot att arbeta vidare med, säger Elin Blixt, regionchef JM Stockholm syd.

För ytterligare information kontakta:
Elin Blixt, regionchef JM Stockholm syd, 08-782 12 57
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-26 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar: