JM förvärvar fastighet i Asker utanför Oslo, Norge

Report this content

JM har tecknat avtal med det norska pensionsbolaget KLP om förvärv av del av fastigheten Bergerveien 12 i Asker. Affären uppgår till cirka 340 mkr. Fastigheten tillträds under första kvartalet 2018 med betalning under det andra kvartalet.

Den förvärvade fastigheten är belägen i Asker sydväst om Oslo. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör cirka 570 bostäder. Förvärvet kommer att redovisas i balansräkningen inom affärssegment JM Utland under det första kvartalet 2018.

Fastigheten är del av ett större utvecklingsområde, Vestre Billingstad, där det kommer att byggas totalt cirka 1 600 bostäder.

– Det är med stor glädje som vi nu tillträder fastigheten samtidigt som vi har försäljningsstart för första etappen, Bergerlökka, om 47 lägenheter. Området Billingstad är ett fint bostadsläge och vi har haft ett stort intresse initialt, säger Hilde Vatne, regionchef JM region Oslo.

JM kommer att miljömärka alla nya hus i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM blir därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder. Bergerløkka är ett av de första projekten som kommer att Svanenmärkas i JM Norge.

För ytterligare information kontakta:
Hilde Vatne, regionchef JM region Oslo, +47 922 15 662

Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-28 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar:

JM