• news.cision.com/
  • JM/
  • JM förvärvar fastigheter för bostadsutveckling i Järfälla, Stockholm

JM förvärvar fastigheter för bostadsutveckling i Järfälla, Stockholm

Report this content

JM förvärvar tre fastigheter i Veddesta, Järfälla, med planerat tillträde och erläggande av likvid under det andra kvartalet 2022. Förvärvet uppgår till 165 mkr.

De förvärvade fastigheterna, som utgörs av Veddesta 1:21, Veddesta 2:29 och Veddesta 2:55, omfattar 6 652 kvadratmeter uthyrbar yta bestående av kontors- och verksamhetslokaler. Fastigheterna bedöms möjliggöra utveckling av cirka 450 hyresrättsbostäder med förväntad produktionsstart 2028. Affären kommer att redovisas som förvärv av projektfastighet inom affärssegment JM Fastighetsutveckling under det andra kvartalet 2022.

– Fastigheterna, som har goda förutsättningar för bostadsbyggnation, ingår i ett större utvecklingsområde i Veddesta som är ett spännande område för framtida bostäder i en växande kommun, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling, 08-782 87 00
Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.