JM lanserar boendenära tjänster

Nu breddar JM sitt erbjudande och lanserar boendenära tjänster under namnet JM@home.

Med över 70 års erfarenhet av projektutveckling av bostäder och 4 000 färdigställda hem per år i Sverige, Norge och Finland har JM en unik inblick i de tjänster som kunderna allt oftare efterfrågar i strävan att underlätta sin vardag. Trenden går mot fler tidsbesparande tjänster och experthjälp inom både ekonomisk och teknisk förvaltning samt boendenära tjänster i form av till exempel ROT- och RUT-tjänster.

Som ett svar på kundernas efterfrågan lanseras JM@home, ett nytt dotterbolag inom JM-koncernen som kommer att arbeta med långsiktig förvaltning och boendenära tjänster, allt för att möjliggöra en enklare vardag och mer bekymmersfritt boende efter inflyttning.

JM har lång erfarenhet av förvaltning. I dagsläget förvaltas varje nybildad bostadsrättsförening av JM under de två första åren, men nu förlängs relationen där JM har mycket goda förutsättningar att erbjuda förvaltning av högsta klass.

– Eftersom vi har byggt huset har vi god kännedom om allt från tekniska installationer till varje inbyggt material som ska förvaltas. Vi kan därmed erbjuda en väl underhållen fastighet över lång tid som ökar värdet på föreningen säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

Dessutom skapar förvaltningsaffären ytterligare förutsättningar för att skapa hållbara samhällen.

– Vi förstärker vårt redan starka hållbarhetsarbete genom att säkerställa att våra fastigheter förvaltas effektivt över tid, säger Johan Skoglund.

En satsning på att erbjuda boendenära tjänster möjliggör en längre kundrelation och möjlighet till ytterligare erfarenhetsåterkoppling till JMs kärnaffär.

– De boendenära tjänsterna gör att vi kan etablera längre relationer hos våra kunder än vad som tidigare varit möjligt, dessutom kommer vi att utveckla tjänsterna tillsammans med våra kunder, säger Johan Skoglund. 

JM ser också JM@home som en viktig komponent i att utvecklas mot en digital ledare i branschen.

– JM@home kommer att gå i bräschen vad gäller det digitala såväl inom området som ofta kallas Smarta Hem, men också hur vi interagerar mot våra kunder, där vi kommer använda digitala kundkanaler så långt det är möjligt, säger Niklas Dahlstedt, VD på JM@home. 

JM@home är under uppbyggnad och kommer börja erbjuda tjänster runt årsskiftet 2017/2018.

För ytterligare information kontakta: 
Niklas Dahlstedt, VD JM@home, 08-782 19 09
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.