JM och Skanska fortsätter utvecklingen av Täby park

I och med antagandet av den första detaljplanen inom området Täby park fortsätter JM och Skanska utvecklingen av den nya stadsdelen i Täby, strax norr om Stockholm. Samarbetet hänförs till ett gemensamt förvärv från 2011 med vardera 50 % ägande.

Tillkommande köpeskilling i samband med antagandet av detaljplanen, efter tidigare erlagd handpenning, uppgår för JM till 253 mkr med betalning under januari 2018. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 350 mkr. Ytterligare köpeskillingar kommer att fastställas och utbetalas i takt med att ytterligare detaljplaner erhålls. Sammantagen projekttid bedöms till 20-25 år.

Markområdet omfattar totalt cirka 70 hektar och, enligt planprogram, en helt ny stadsdel med totalt cirka 6 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud. JMs andel av den första detaljplanen omfattar cirka 450 byggrätter för bostadsrätt och 130 för hyresrätter.

– Utvecklingen av Täby park är ett långsiktigt engagemang som över tid kommer att skapa stora värden för JM och en växande Stockholmsregion, säger Annika Berg, regionchef JM Stockholm nord. Vi är mycket glada över att ha en första detaljplan på plats och ser fram mot produktionsstart framåt våren och ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Täby kommun och Skanska.

För ytterligare information kontakta: 
Annika Berg, regionchef JM Stockholm nord, 08-782 15 22
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-01-31 kl. 07:30 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.