JM säljer fastighet i Larvik, Norge

Report this content

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Terneveien i Stavern, Larvik. Affären uppgår till 14 mkr.

Fastigheten är belägen i Stavern, söder om Larvik. Tillträde och betalning sker under fjärde kvartalet 2018. Försäljningen medför ett resultat om 11 mkr och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det första kvartalet 2018 inom affärssegment JM Utland.

För ytterligare information kontakta:
Martin Asp, affärsenhetschef JM Utland, 08-782 89 85
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-28 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar:

JM