Peter Neuberg ny VD för JM Entreprenad

Peter Neuberg har utsetts till VD för det helägda dotterbolaget JM Entreprenad och chef för JMs affärsenhet JM Produktion. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2015 och kommer att ingå i JMs koncernledning.

Peter är 44 år, byggnadsingenjör och har lång bakgrund inom Skanska-koncernen, senast som regionchef med ansvar för ny- och ombyggnation av bostäder i Stockholm, Mälardalen och Sörmland.

- Peter kommer att vara en stor tillgång för JM Entreprenad med sin erfarenhet av större projekt för både bostäder och kontor i Stockholmsområdet, säger Johan Skoglund, VD på JM. Hans erfarenhet av ett hållbart och grönt byggande ligger helt i linje med vår ambition.

JM Entreprenad genomför bygg-, anläggnings- och fasadentreprenader åt externa och interna beställare i Storstockholm. Bolaget omsätter cirka 2 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef JM, 08-782 89 39

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar