Publicering av JMs årsredovisning 2020

Report this content

JMs årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.jm.se (svensk version) samt www.jm.se/en (engelsk version).

Den tryckta publikationen kommer att distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter den 12 mars 2021.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämna­des för offentliggörande 2021-03-03 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar