JobAgent ingår partnerskap med Aon´s Assessment Solutions, f.d. cut-e

Report this content

JobAgent ingår strategiskt partnerskap med konsult- och assessmentbolaget Aon´s Assessment Solutions (f.d. cut-e). Under våren 2020 lanserar JobAgent sin delningstjänst inom rekrytering där kandidater kan återanvända sin data och göra sig sökbara på sina villkor. Samarbetet med Aon innebär att kandidater kommer kunna besvara tester och avgöra själva om de vill dela sin data, göra den sökbar och få möjligheten att återanvända sina testresultat.

”Vi är väldigt glada över möjligheten att få samarbeta med Aon´s Assessment Solutions som idag finns över hela världen.
Aon är väldigt starka inom områden som passar oss mycket väl, dels har de specifika färdighetstester samt att de också har sina assessments tillgängliga på över 40 språk. I och med att vi har ett globalt perspektiv så passar detta mycket väl in i vår expansionsstrategi”
säger Björn Elowson VD på JobAgent.

JobAgent som verkar inom HR-tech utvecklar och tillgängliggör potential genom att låta kandidater äga, dela och återanvända sin egen rekryteringsdata. Plattformen löser den matchningsproblematik som finns på den globala arbetsmarknaden, en smart AI-motor ger också råd till rekryterare för att bland annat minska risken för diskriminering och fel beslut.
 
För öka rörligheten på arbetsmarknaden vänder JobAgent på matchningsprocessen och låter företag ansöka till kandidater på deras villkor där kandidaten i sig är den som bestämmer vem som får tillgång till datan. Då matchning är komplext och en samhällelig utmaning väntas flera strategiska partnerskap under hösten med såväl ytterligare assessmentbolag och även rekryterings- och bemanningsbolag.

”Aon´s Assessment Solutions (f.d. cut-e) har vetenskapen och förmågan att beskriva potential, JobAgent har genom sin delningstjänst möjligheten att göra detta tillgängligt för alla - vilket i sig kan komma att totalt förändra framtidens matchning” säger Henric Bruvik MD, Aon Assessment Sweden AB.

Aon´s Assessment Solutions gör årligen över 30 miljoner assessments på över 40 språk och finns representerade i över 90 länder med lösningar inom attraktion av kandidater, urval och utveckling.


För mer information, vänligen kontakta
Björn Elowson VD JobAgent, +4670 5366 941, bjorn.elowson@jobagent.se

eller
Henric Bruvik Managing Director, Psychologist,  Aon Assessment Sweden AB +4672 551 65 50, henric.bruvik@aon.se

Taggar:

Snabbfakta

För öka rörligheten på arbetsmarknaden vänder JobAgent på matchningsprocessen och låter företag ansöka till kandidater på deras villkor där kandidaten i sig är den som bestämmer vem som får tillgång till datan.
Twittra det här

Citat

Aon´s Assessment Solutions (f.d. cut-e) har vetenskapen och förmågan att beskriva potential, JobAgent har genom sin delningstjänst möjligheten att göra detta tillgängligt för alla - vilket i sig kan komma att totalt förändra framtidens matchning
Henric Bruvik Managing Director, Psychologist  Aon Assessment Sweden AB