Internetrekryteraren Jobpilot helår 2000: - fortsätter expansionen och har nu flest registerade besökare i Europa - vin

Internetrekryteraren Jobpilot helår 2000: - fortsätter expansionen och har nu flest registerade besökare i Europa - vinst förväntas för fjärde kvartalet 2001 Jobpilot, ett av Europas och Sveriges ledande internetrekryteringsföretag fortsätter sin expansion och redovisar för helåret 2000 en omsättning på motsvarande 295 miljoner SEK (89 miljoner), en ökning på 232 procent. Koncernens helårsresultat uppgick till motsvarande -250 miljoner SEK (- 48 miljoner). Antalet registrerade besökare växte kraftigt under året. Vid årsskiftet hade Jobpilot 840 000 registerade besökare, den högsta siffran för någon internetrekryteringstjänst i Europa. Jobpilot, som via tyska moderbolaget Jobpilot AG är noterat vid Neuer Markt, befäste under året sin position i Europa. Omsättningen ökade med 232 procent och uppgick till motsvarande 295 miljoner SEK (89 miljoner). Resultatet på helåret uppgick till -250 miljoner SEK (-48 miljoner). I Tyskland, Europas största marknad, stärkte företaget sin ställning som marknadsledande baserat på omsättning. För fjärde året i rad redovisade den tyska verksamheten vinst. För koncernen som helhet förväntas vinst för fjärde kvartalet 2001. - Vi är mycket nöjda med vår tredubblade försäljning under 2000. Inte minst med tanke på hur starkt konkurrensutsatt den europeiska och inte minst svenska marknaden är. För 2001 är lönsamhetsmålet det viktigaste och med likvida medel på motsvarande 309 miljoner SEK har vi uthålligheten för att nå detta, säger Pål Kastensson, VD Jobpilot Sverige. Under året har Jobpilot fortsatt att framgångsrikt utveckla verksamheten. Ett framgångsrikt varumärkesbyggande har resulterat i att Jobpilot på flera nyckelmarknader, enligt oberoende studier,har högre kännedom än sina europeiska konkurrenter. Jobpilot arbetar också kontinuerligt med utveckling av nya tjänster och koncept. Genom förvärvet av företaget Virtual Village erbjuder Jobpilot nu en effektiv ASP-lösning för personalavdelningar och professionella rekryterare. Något som redan rönt stora framgångar. Om Jobpilot Jobpilot är en av Sveriges största internetrekryteringstjänster. Svenska Jobpilot är helägt av tysklandsbaserade Jobpilot AG som startade sin verksamhet 1995. Företaget är noterat vid Neuer Markt vid Frankfurtbörsen. Koncernen har 490 medarbetare och dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Storbritanninen, Schweiz, Österrike, Italien, Spanien, Norge, Sverige, Danmark, Polen, Belgien, Nederländerna, Ungern, Tjeckien, Malaysia, Singapore och Thailand. För mer information kontakta: Pål Kastensson, VD Jobpilot Sverige Tel. 031-711 75 90, 0709-52 65 13 Fax. 01- 711 75 98, e-post pal@jobpilot.se www.jobpilot.se Pressbilder finns tillgängliga på www.jobpilot.se under avdelningen Pressrum. Telefonkonferans: torsdag 1/2 kl.11.00 hölls en telefonkonferans för journalister och finansanalytiker. Konferensen spelades in och finns tillgänglig för avlyssning 48 timmar efter avslutad konferens. För att lyssna på inspelningen, ring: +44 (0) 20 82 88 44 59. Ange kod 690932. Presentationsmaterial från telefonkonferensen finns tillgängligt på: http://www.jobpilot.com/content/infopoint/investor/download.html?Jobs_Sess ion=131af7bc0a7593bc0f98edf0555b5e91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00630/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00630/bit0001.doc

Dokument & länkar