John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-juni 2019 den 23 augusti 2019

Report this content

Fredagen den 23 augusti kl. 08.00 publicerar John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) sin delårsrapport för januari-juni 2019. 

Fredagen den 23 augusti kl. 08.00 publicerar John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) sin delårsrapport för januari-juni 2019. Med anledningen av detta bjuder John Mattson in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av delårsrapporten där VD Siv Malmgren och ekonomi- och finanschef Maria Sidén kommenterar perioden och resultatet. 

Presentationen inleds kl. 10.00 och kommer att hållas på svenska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://corporate.johnmattson.se/sv/finansiella-rapporter/

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q2-2019

Telefonnummer till konferensen

Sverige: +46 8 519 993 83

UK: +44 333 300 90 30

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se.

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Erik Kronqvist enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef

Telefon: +46 706 97 22 22

E-post: erik.kronqvist@johnmattson.se

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 12.00 den 15 augusti 2019.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2019 till drygt sex mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Prenumerera