John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q2 2023 den 17 augusti klockan 10.00

Report this content

Med anledning av offentliggörande av bolagets delårsrapport för januari-juni 2023 bjuder John Mattson in till webbsänd presentation samt telefonkonferens torsdagen den 17 augusti klockan 10.00. Rapporten offentliggörs klockan 08.00 samma dag.

Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkommen att delta i presentationen där vd Per Nilsson och t.f. cfo Lars Ingman kommenterar resultatet för januari-juni 2023. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på svenska och kan följas live via webb eller via telefon.

Länk till webbsändning och telefonkonferens:


Om du önskar delta via webben går du in via länken nedan. Ingen föranmälan krävs.
Via webben finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/johnmattson-q2-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200916

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/investerare/finansiella-rapporter/ från kl. 08.00.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen samt presentationsmaterialet finnas tillgängligt på corporate.johnmattson.se.

Lidingö 3 augusti 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Lars Ingman, t.f. cfo, John Mattson
070 639 86 87,
lars.ingman@johnmattson.se

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
08- 613 35 04,
mari.edberg@johnmattson.se
Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler och utvecklingsprojekt i Stockholmsregionen. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2023 till 15 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Prenumerera

Dokument & länkar