John Mattson utökar i Slakthusområdet

Report this content

John Mattson har erhållit en markanvisning från Stockholms stad på tomträtten Hjälpslaktaren 7 i det expansiva Slakthusområdet i Stockholm. John Mattson har även tecknat avtal om att utveckla och långsiktigt kvarstå som ägare till tomträtten Hjälpslaktaren 2 i samma kvarter.

I början av 2021 erhöll John Mattson en markanvisning från Stockholms stad på tomträtten Hjälpslaktaren 7 i Slakthusområdet. Markanvisningsavtalet innebär att John Mattson får ensamrätt att tillsammans med Stockholms stad utveckla tomträtten med ny bebyggelse.

Dessutom har John Mattson tecknat avtal med samarbetspartnern LaTERRE om att kvarstå som ägare till tomträtten Hjälpslaktaren 2 och därmed även utveckla en kulturklassad byggnad.

Kvarteret Hjälpslaktaren har ett attraktivt läge i anslutning till den blivande tunnelbaneuppgången och parken i området. Här planerar John Mattson att driva detaljplan för att utveckla bostäder med levande bottenvåningar samt moderna kontor och kommersiella verksamheter om totalt cirka 11 500 kvadratmeter uthyrbar area. Den nya detaljplanen beräknas antas under 2024.  

- Nu ökar vi vår närvaro i Slakthusområdet och kan ta ett större helhetsgrepp om utvecklingen av kvarteret Hjälpslaktaren. Slakthusområdet är ett spännande område med stor potential och projektet passar väl in i vår tillväxtstrategi att växa i Stockholmsregionen, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Slakthusområdet är ett av Stockholms större utvecklingsprojekt som är under omvandling från industriområde till en urban stadsdel. Utvecklingen ska ske hållbart med respekt för områdets unika historia. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt skolor, kultur- och serviceverksamheter.


Lidingö 22 mars 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
siv.malmgren@johnmattson.se

Daniel Fornbrandt, affärsutvecklingschef, John Mattson
073-326 53 23,
daniel.fornbrandt@johnmattson.se

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter där nybyggnation planeras i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2021 till 8,0 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Prenumerera

Dokument & länkar