John Mattson utökar sitt fastighetsbestånd på Lidingö och Tagehus blir delägare i John Mattson

Kvarteret Juno i Käppala till vänster och Larsberg till höger. John Mattson tillträdde beståndet med 480 hyresrätter i Käppala den 29 juni.

John Mattson Fastighetsföretagen AB förvärvar ett fastighetsbestånd med 480 lägenheter i Käppala från Tagehus Holding AB som genom affären blir delägare i John Mattson. Johan Ljungberg, huvudägare i Tagehus, blir också ny styrelseledamot i John Mattson.

Genom affären utökar John Mattson sitt fastighetsbestånd till cirka 2 200 lägenheter på Lidingö och den totala uthyrbara arean ökar med 30 000 kvadratmeter till totalt cirka 150 000 kvadratmeter. De förvärvade fastigheterna är belägna i Käppala på den södra delen av Lidingö, ett område med fint läge nära natur och vatten och med stor utvecklingspotential.

John Mattson planerar att uppgradera fastighetsbeståndet enligt motsvarande modell som framgångsrikt har tillämpats i Larsberg.

- Sedan mitten av 1960-talet har vi förvaltat och utvecklat Larsberg med högt ställda kvalitetskrav på vår verksamhet och vi ser fram emot att utveckla Käppala vidare utifrån samma grundvärderingar. Hyresgästernas delaktighet och känsla av trivsel och trygghet har alltid varit mycket viktigt för bolaget, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

- Vi välkomnar Johan Ljungberg i styrelsen som med sin gedigna erfarenhet av fastighetsbranschen stärker oss ytterligare, säger Siv Malmgren.

Fastigheterna i Käppala har många likheter med John Mattsons bestånd i Larsberg och Baggeby med sina välhållna 1950- och 60-talsbyggnader.

- Det är med stort förtroende för John Mattson vi genomför den här affären. John Mattson är ett företag som liksom vi har en lång historik och stark värdegrund med gedigen erfarenhet av förvaltning och utveckling, vilket kommer till stor nytta för Käppalaområdet, säger Johan Ljungberg, huvudägare i Tagehus.


Snabba fakta

  • John Mattsons tillträdesdatum 180629.
  • Det förvärvade fastighetsbeståndet i Käppala består av fastigheter i kvarteren Herkules och Juno på Merkuriusvägen respektive Jupitervägen. Total uthyrbar area: 30 000 kvm fördelat på 480 lägenheter, 14 lokaler samt garage.
  • John Mattson har sedan drygt 50 år ägt, förvaltat och utvecklat hyresrätter. Innan affären har bolaget 1 700 lägenheter i Larsberg, Baggeby och Dalénum på södra Lidingö.
  • Tagehus är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB. Tagehus är familjeägt och har varit verksamt under tre generationer.

  Kontaktpersoner

  Siv Malmgren, vd John Mattson, siv.malmgren@johnmattson.se, 070-539 35 07
  Johan Ljungberg, huvudägare Tagehus, johan.ljungberg@tagehus.se, 073-960 58 87

  John Mattson är ett familjeägt fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler på Lidingö. Vår vision är att betraktas som ett föredöme i branschen när det gäller att generera nytta för ägare, hyresgäster och samhälle.

  Taggar:

  Om oss

  John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna, sammanlagt 2 800 bostäder. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2020 till 6,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Vårt syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer.

  Prenumerera

  Media

  Media