DELÅRSRAPPORT Q3 2021

Report this content

Januari – September 2021

Januari – september 2021 jämfört med motsvarande period 2020:

 • Nettoomsättning: KSEK 14 851 (KSEK 13 310)
   
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 219  (KSEK -298)
   
 • Resultatet per aktie*: SEK  0,023 (SEK – 0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier
 

Juli- September 2021

Tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020:

 • Nettoomsättning: KSEK 5 215 (KSEK 4 213)
   
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 263 (KSEK -24)
   
 • Resultatet per aktie: SEK 0,028 (SEK 0,0025)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Bäste aktieägare,  

Vi har all anledning att vara nöjda med resultatet för tredje kvartalet. Nettoomsättningen för Q3 2021 uppgick till KSEK 5215, att jämföras med KSEK 4 213 för samma period föregående år, vilket innebär en omsättningstillväxt på hela 24%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK 263 för Q3 2021 att jämföras med KSEK -24 för Q3 2020. 

Vi kan också konstatera att vår bruttomarginal (resultatet efter direkta kostnader för SMS delat med omsättningen) ökar stadigt. 2019 var bruttomarginalen i Q3 cirka 9%, Q3 2020 var den cirka 15% och för Q3 2021 cirka 20%. Bruttomarginalen är viktig då den på ett tydligt sett visar att vi ökar vår konkurrenskraft över tid. Detta möjliggör att vi kan öka våra investeringar i säljorganisation, teknik och produktutveckling. 

Omsättningstillväxten på 24% och det positiva resultatet vi haft under tredje kvartalet är ett resultat av att befintliga kunder ökar sitt användande samt att de nya kunder som vi tagit in under året levererar i enlighet med de kund case vi satt samman i samband med att kontrakten ingåtts. En betydande faktor som vi kommunicerade redan i förra månadsrapporten är att engagemanget har ökat i takt med att bolagen förstår värdet av funktionaliteten, vilket leder till ökad användning av plattformen. Kombinationen av ökade volymer och förbättrade marginaler är ett hälsotecken som tydligt visar att vi bör öka våra investeringar. 

Försäljningsmässigt har teamet presterat bra. Vi samarbetar idag med duktiga e-handelskonsulter som hjälper e-handlare att skaffa rätt lösningar till sin ”techstack”, tacksamt nog blir Jojka ofta en del av den lösning de rekommenderar. Dessa samarbeten har inneburit att vi tecknat avtal med flera nya e-handlare. Några av bolagen är Odd Molly Sverige AB, Stiga Sports Group och Understatement. Vi ser dessa partnersamarbeten som viktiga för oss. Pipelinen för fjärde kvartalet ser bra ut, trots att högsäsongen är i full gång för e-handeln, ser vi stora möjligheter att stänga flertalet affärer under Q4. 

Vi har tidigare informerat om en ledande aktör inom hotellbranschen som testade vår plattform på ca 30 hotell under sommaren, därefter skulle en omfattande utvärdering av projektet genomföras. Resultatet av den första testperioden har gjort att bolaget nu har valt att förlänga testperioden fram till årsskiftet. Vår ambition är fortsatt att få till ett mer omfattande avtal, vid ett positivt resultat efter testperiodens utgång. 

Vi har under september månad tagit fram en tillväxtplan som sträcker sig fram till år 2024. För att nå våra mål kommer vi att behöva rekrytera till flertalet roller. Sälj och marknadsorganisation behöver utökas men vi behöver även göra satsningar på tekniksidan och succesivt bygga upp en intern teknikavdelning. En kombination av interna och externa tekniker kommer skapa rätt balans för att snabbare utveckla produkten.

Vi har redan påbörjat rekryteringsarbetet och letar i första steget efter två nya säljare samt en utvecklare som kommer bli den första anställda medarbetaren på tekniksidan. Målbilden är att ha personerna på plats senast i slutet av Q1 2022. 

Nu ser vi fram emot fjärde kvartalet som innebär en intensiv arbetsperiod för e-handlare och för oss på Jojka!

Mvh 

Fredrik 


 

Väsentliga händelser under perioden

 • Påbörjat rekryteringsprocessen av 2 st nya säljare
 • Påbörjat rekryteringen av en utvecklare
 • Förlängt testperiod för en ledande hotell operatör i Norden


 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • -

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar