Jojka tecknar avtal med Rvnue

Jojka har tecknat ett avtal med Rvnue som är en Dansk digital marknadsföringsbyrå med flertalet egna digitala marknadsplattformar.

Rvnue kommer till att börja med använda Jojka för marknadsföring av finansiella tjänster mot utvalda målgrupper. Avtalet är ett tillsvidare avtal och kommer vid fullt nyttjande generera intäkter på cirka 1,4 Msek per år.

”Rvnue visste precis vad det var de ville ha och det var roligt att vi kunde matcha varandra så väl” - säger Fredrick Eriksson, ansvarig säljare på Jojka

”Vi välkomnar Rvnue till vår växande kundskara och det är mycket positivt att Fredrick har kommit in så snabbt i sin säljroll, det lovar gott” – Säger Fredrik Dalebrant, VD på Jojka Communications

“Having the right communication platforms in place is paramount to our business model. Jojka is able to supply us with a great long term solution for SMS communication related to our financial flagship, ScandiBanker, which we will benefit greatly from” - says Allan Jensen, CEO of Rvnue

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com 

www.jojka.com 

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar