Omsättningen för april månad uppgick till 1497 ksek

Omsättningen för april månad 2019 blev 1497 ksek, att jämföras med 1633 ksek för april månad 2018. Omsättningen minskade därmed med 8%, vilket är i linje med våra egna förväntningar.

Vi är inte helt tillbaka på föregående års omsättningssiffror ännu, vilket till stora delar förklaras av att våra kunder i spelbranschen skickar lägre volymer med oss än tidigare på grund av regleringen i spelmarknaden. Att kompensera för denna effekt kommer ta ytterligare tid och hänger starkt samman med en lyckad lansering av vår nya funktionalitet i plattformen som nu äntligen är färdig.

Lanseringen av den nya funktionaliteten i plattformen har påbörjats och mottagandet är mycket positivt. Vi arbetar nu i första hand med våra redan existerande kunder för att tillsammans med dem finjustera funktionaliteten.

Vi kommer under maj månad att delta på bland annat ”Världens farligaste möte”, ett e-handelsevent i Göteborg och ser framemot att där börja introducera även nya kunder för de möjligheter vi numera kan skapa för dem.

Vi har spännande tider framför oss. Vi känner efter den första feedbacken från kunderna stärkta i vår uppfattning att de värden Jojka nu levererar på allvar förändrar våra kunders möjligheter till värdeskapande kommunikation med sina kunder.

Genom att fokusera på användarvänlighet, unikitet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar