Omsättningen för januari månad uppgick till 1138 ksek

Report this content

Omsättningen för januari månad 2020 blev 1138 ksek att jämföras med 1481 ksek för februari månad 2019. Omsättningen minskade därmed med 23%

Omsättningsminskningen beror på att en av våra aktiva spelkunder valde att inte skicka under februari månad till skillnad från förra året då samma kund skickade stora volymer. Lägger man till dessa volymer hade volymen istället ökat med 4%. 

Detta visar att vi underliggande har en tillväxt vilket även syns på våra fasta intäkter som stiger och följer lagd budget väl.

Utöver försäljningen arbetar vi hårt med utveckling av tekniken för att ytterligare underlätta för våra kunder att koppla ihop sig med sina övriga kommunikationspartners. Vi lägger även tid på vår hemsida som behöver uppdateras i sin helhet för att spegla det bolag jojka är idag.

Corona oron drabbar även Jojka med bland annat inställda mässor. Ett av våra fokus segment är ju hotell och där tror vi att Corona oron kommer påverka vår nyförsäljning negativt. Resurser kommer då istället riktas mer mot vårt andra fokussegment e-handel samt att öka takten i interna projekt som utveckling av hemsida och plattformen.

 


 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar