Omsättningen för juli månad uppgick till 1529 ksek.

Report this content

Omsättningen för juli månad 2021 blev 1529 ksek, att jämföras med 1246 ksek för juli månad 2020. Omsättningen ökade därmed med hela 23% gentemot föregående års siffror.

Sommarmånaderna är generellt en lugnare period för oss med lägre volymer. Taget detta i beaktande så är vi väldigt nöjda med omsättningstillväxten under juli månad. Vi ser fram emot en spännande höst som är en mer intensiv period för oss och våra kunder.

Juli månads omsättningstillväxt befäster att vi är inne i en positiv trend vilket vi även märker försäljningsmässigt. Vi har trots semestertider stängt några affärer under Juli månad, vilka vi räknar med kommer att påverka omsättningstillväxten och lönsamheten under senare delen av året.

Vi har en intensiv höst framför oss och ser framemot att knyta nya kunder till oss som kan dra nytta av det starka erbjudande vi har.

 

Med vänliga hälsningar
 

Fredrik Dalebrant


 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar