Omsättningen för september månad uppgick till 2004 ksek.

Report this content

Omsättningen för september månad 2021 blev 2004 ksek, att jämföras med 1453 ksek för september månad 2020. Omsättningen ökade därmed med hela 38% gentemot föregående års siffror.

September visar på en mycket stark tillväxtmånad, vilket vi är oerhört stolta över. Engagemanget hos våra kunder ökar kraftigt, vilket leder till markant ökade volymer och en trygg omsättningstillväxt för Jojka.

Feedbacken från såväl befintliga kunder som potentiella kunder vi förhandlar med fortsätter att vara mycket positiv, vilket gör att vi ser mycket ljust på framtiden. 

Värdet vår plattform ger börjar nu på allvar visa sig i såväl Jojkas som i kundernas resultat.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera