Omsättningen ökar till 1591 ksek för september, upp 6% mot september 2018

Report this content

Omsättningen för september månad 2019 blev 1591 ksek, att jämföras med 1497 ksek för september månad 2018. Omsättningen ökar därmed 6% mot förra året.

Försäljningen börjar komma igång ordentligt och intresset från marknaden är påtagligt vad gäller möjligheterna vår plattform kan skapa. I början av oktober deltog vi på Retaildagen där vi träffade många bolag och fick många nya kontakter som vi nu arbetar vidare med.

Vi tar med oss de positiva signaler vi får och bygger oss starkare för varje säljmöte vi tar. Vi går nu in i en för oss viktig period för året och vi förväntar oss att det hårda säljarbete vi utför ska skapa positiva resultat under hösten.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Om Jojka; 

Jojka är en interaktiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar