Omsättningen upp 25% mot juli 2017

Faktureringen för juli månad 2018 blev 1262 ksek att jämföras med 1006 ksek för juli månad 2017. Omsättningen ökade därmed med 25%.

Tillväxten är lägre än det snitt vi haft under året och är lägre än våra förväntningar framåt. Då sommarmånaderna juni och juli tenderar att variera mycket år från år så är tillväxten dock godkänd. Vi tror på högre tillväxtsiffror de kommande månaderna. Jojka går nu in i en intensiv fas vad gäller försäljning samt implementering av tagna kontrakt och förväntar oss mycket nya affärer givet vår satsning på nya säljare.

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera