Första plats för Jones Lang LaSalle bland studenter

Jones Lang LaSalle tar första platsen bland fastighetskonsulterna när blivande fastighetsekonomer i Sverige får rangordna framtida arbetsgivare, enligt fastighetsbranschens rekryteringsbarometer 2008.

Tidningen Fastighetsnytt har för tredje året i rad undersökt vad studenter som läser fastighetsekonomi vid landets universitet och högskolor har för inställning till karriär och arbetsgivare. Jones Lang LaSalle rankades högst bland konsultföretagen avseende såväl attraktivitet som kännedom.

- Det är oerhört glädjande att vi får ett så starkt betyg från de som utgör våra framtida medarbetare och kunder, framför allt med tanke på den höga svarsfrekvensen. Hela 60 procent av det totala antalet studenter med fastighetsekonomisk inriktning har deltagit i undersökningen. Därför bådar resultatet särskilt gott för Jones Lang LaSalles framtida utveckling, säger Charlotte Strömberg, VD Jones Lang LaSalle Norden.

Undersökningen har granskat de viktigaste faktorerna som är avgörande vid valet av arbetsgivare, samt hur väl studenter känner till olika aktörer i fastighetsbranschen. De avgörande faktorerna i valet av framtida arbetsgivare har framförallt varit frågor som berör den personliga utvecklingen och karriärmöjligheter. Möjligheter till kompetensutveckling, typen av arbetsuppgifter, grad av eget ansvar och en bra relation till chefen har rankats högst av de faktorer som är viktigast vid val av arbetsgivare.

Dessa förväntningar och faktorer stämmer väl överens med Jones Lang LaSalles inställning till sina medarbetare.

Undersökningen genomfördes av Fastighetsnytt under 2008. Totalt 257 studenter, 120 procent fler än föregående år, besvarade frågorna. Studenterna som deltog i understökningen läser fastighetsekonomi vid Chalmers i Göteborg, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Malmö Högskola, Luleå Tekniska Högskola, Karlstads Universitet, och KTH i Stockholm.

Hela undersökningen finns tillgänglig på www.fastighetsnytt.se.

För mer information, kontakta:
Charlotte Strömberg, VD Jones Lang LaSalle Norden, tel +46 8 453 50 61

Om oss

Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys, värdering samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Dokument & länkar