Jones Lang LaSalle förvaltar fastighet åt Morley i Birsta Syd

Jones Lang LaSalle har fått i uppdrag att förvalta en handelsfastighet på 16 000 kvm i Sundsvall av Morley’s European Property Fund.

European Property Fund, en paneuropeisk fond förvaltad av Morley, köpte nyligen en handelsfastighet i Birsta Syd i Sundsvall av Norrvidden Fastigheter AB. Fastigheterna omfattar 16 000 kvm och Birsta erbjuder ett strategiskt läge i Norrlands största handelsområde. Fastigheten är idag uthyrd till cirka 90 procent med hyresgäster som Mio Möbler, Media Markt och Sova.

– Jones Lang LaSalle kommer i detta uppdrag att utveckla fastigheterna och ansvara för den dagliga driften för att öka ägarens lönsamhet. I en tid då avkastningskraven förväntas stiga blir det allt viktigare att ha attraktiva och effektiva fastigheter. Här kommer vår kunskap och erfarenhet på detaljhandelsområdet väl till pass, säger Graham Howat.

Samarbetet inleddes redan på transaktionsstadiet då Jones Lang LaSalles team för fastighets-transaktioner var köprådgivare åt Morley.

European Property Fund är en Luxemburgbaserad paneuropeisk fond förvaltad av Morley med ett värde på över EUR 500 miljoner. Fonden har i dagsläget en investeringsportfölj med 14 tillgångsslag i 7 länder. Morley är en av världens största och mest framgångsrika förvaltare av fastighetstillgångar, vars värde per den 31 mars 2008 översteg GBP 29,7 miljarder (EUR 37,5 miljarder). Morley är ett helägt dotterbolag till Aviva plc, världens femte största försäkringsbolag.

Jones Lang LaSalle är idag en av de ledande fastighetsförvaltarna i Sverige med uppdrag på cirka en miljon kvadratmeter i hela landet, varav cirka hälften är detaljhandel och hälften kontor. Jones Lang LaSalle förenar en stark lokal förankring med en världsledande fastighetsmarknadskunskap och ett omfattande internationellt nätverk.

För mer information, kontakta:
Graham Howat, Regional Director, Jones Lang LaSalle, tel +46 8 453 50 28

Om oss

Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys, värdering samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Dokument & länkar