Nystart på fastighetsmarknaden

Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2011 uppgick till 25,3 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med närmare 20 procent jämfört med samma period 2011, och en nedgång jämfört med föregående kvartal, då transaktionsvolymen uppgick till 29 miljarder kronor.

Årets första kvartal visar upp överraskande starka siffror, väl i linje med toppåren 2006 och 2007. Trots att förra kvartalet var svagare än väntat och läget på marknaden såg mer bekymmersamt ut, har sentimentet nu ändrats till det mer positiva. Detta stämmer också väl överens med de signaler Jones Lang LaSalle uppfattat från marknadens aktörer.

De utländska investerarna fortsätter att visa mycket stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Nettoinflödet av utländskt kapital, d.v.s. transaktionsvolymen för så kallade cross border-affärer där köparen är utländsk, uppgick till knappt 8 miljarder kronor, vilket utgör 30 procent av den totala transaktionsvolymen under kvartalet. Den största cross border-affären, och samtidigt även kvartalets största affär var amerikanska Carlyles förvärv av ett stort fastighetsbestånd i Nacka Strand från Vasakronan för närmare 3 miljarder kronor.

Återigen står våra tre storstadsområden för drygt 60 procent av den totala transaktionsvolymen, varav Stockholm ensamt nu står för 45 procent av transaktionsvolymen, vilket är mer än en fördubbling jämfört med ett år sedan då värdet av Stockholmstransaktionerna uppgick till cirka 5 miljarder kronor.

De danska KS-strukturernas problem har också åter hamnat i fokus i och med isländska banken Glitnirs övertagande av Centerplans bostadsbestånd i södra Sverige för 2,3 miljarder kronor. I Göteborg skedde en strukturaffär då Diligentia sålde ett stort innerstadsbestånd omfattande 95 000 kvm lokaler till Vasakronan för 2,2 miljarder kronor. Det är också värt att notera att det svenska pensionskapitalet fortsätter att söka sig till bostadssektorn. Under första kvartalet förvärvade Rikshem, Willhem, KPA och Lönnbacken bostadsfastigheter omfattande sammanlagt nästan 263 000 kvm till ett värde av cirka 4 miljarder kronor. Under kvartalet valde några av de svenska livbolagen att avyttra några av sina objekt. Handelsbanken Liv sålde de båda fastigheterna Läkaren 8 och 9 i Stockholm omfattande 53 000 kvm kontorslokaler till Norrporten för 1,1 miljarder kronor. I tre separata affärer avyttrade Länsförsäkringar Liv fastigheterna Blästern 13, Såpsjudaren 15 och Lönnen 25, också dessa i Stockholm, till Atrium Ljungberg, norska KLP respektive Afa. Beståndet omfattade totalt cirka 62 000 kvm kontorsytor med ett värde uppgående till 1,6 miljarder kronor. Kvartalets största affär omfattande logistikfastigheter skedde då Green Cargo sålde ett fastighetsbestånd till Postnord för cirka 650 miljoner kronor.

Intresset för handelsfastigheter fortsätter att vara mycket starkt, även om ingen större transaktion skedde under det första kvartalet. Även om kreditgivningen bedöms vara fortsatt restriktiv, är Jones Lang LaSalles bedömning att 2012 kommer att karaktäriseras av en god aktivitet på fastighetsmarknaden.

________________________________________________________________________________

För mer information, kontakta:

Daniel Gorosch, Verkställande Direktör, tel 08-453 51 03

Bojan Ticic, Analytiker, Capital Markets, tel 08-453 51 18

 

Jones Lang LaSalle i Norden

Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys, värdering samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen

Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) är ett rådgivningsföretag som tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med cirka 200 kontor i världen och verksamhet i fler än 1000 städer i 70 länder uppgick intäkterna till USD 2,9 miljarder under 2010. Som branschledande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice förvaltar Jones Lang LaSalle en global portfölj på cirka 167 miljoner kvadratmeter. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på USD 45,3 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.

Taggar:

Om oss

Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 120 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys, värdering samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Media

Media

Dokument & länkar